Home | Mijn achtergrond | Zakelijke aspecten | Blogs | Links & literatuur | Contact & route | LinkedIn
naam van praktijk en therapeut
naam van praktijk en therapeut


'Door steun te krijgen leer je op jezelf te vertrouwen'
 

Integratieve Psychotherapie staat voor een integrale en holistische denkwijze. Integratief (uit Latijn): volledig; geheel; dingen combineren zodat deze elkaar aanvullen of een geheel vormen.

Binnen het integratieve denken en werken staat niet de methodiek centraal, maar wel jij als uniek mens en je relatie met jezelf en de buitenwereld. Jij met jouw unieke verhaal. De integratieve psychotherapie gaat uit van de principes die ten grondslag liggen aan verschillende behandelmodellen die worden geïntegreerd. Daar waar hoofd, hart en lichaam samenkomen, tot een geheel. Voor de een is het fijn om via het hoofd eerst tot begrip te komen, waarmee het voelen mogelijk wordt. Een ander kan makkelijker via het voelen tot inzicht komen. Iedereen heeft zo een eigen unieke ingang.

Jij bent de ervaringsdeskundige in jouw leven, ik weet het niet beter dan jijzelf. Wel kan ik je tot steun zijn in je groeiproces. Daarnaast is het nodig dat je veiligheid en een klik ervaart in onze werkrelatie, een voorwaarde om met elkaar aan het werk te gaan.

De stromingen die ik integreer zijn; contextuele en systemische therapie, psychodynamische therapie, existentiële therapie en lichaams- en ervaringsgerichte therapie. Zo ontstaat een therapievorm die niets buiten beschouwing laat, met aandacht voor alle aspecten van je mens-zijn:
 
In de tientallen jaren dat ik werk als integratief therapeut ben ik echter wel door bepaalde methodieken meer of minder geïnspireerd. Zo heeft de cognitieve gedragstherapie me minder geboeid, omdat ik graag achter het gedrag naar de diepere betekenis ervan zoek. Ik werk graag met de psychodynamiek van de binnenwereld, middels Transactionele Analyse en andere psychodynamische modellen.

Door het vele werken met kind en gezin heb ik ervaren hoe belangrijk de denk- en werkwijzen uit de systeemtherapie zijn. Je bent mens binnen je context, je familiesysteem, je achtergrond. De manier waarop je bent gehecht of waar je juist tekort hebt gehad aan veiligheids ervaringen, neem ik altijd in ieder moment mee in onze werkrelatie. Ook onderzoek ik met je of er sprake is van erfenis van familietrauma, het zogeheten intergenerationele trauma kan een grote belasting voor je zijn.

Ervaringsgericht werken, daarin komen bovenstaande stromingen weer samen tot een geheel. Middels opstellingen en psychodrama doe je ervaringen op met hoofd, hart en lichaam. Een ervaring doet meer met je dan enkel het denken erover. Gedeelde ervaringen in een groep maakt dat je tot diepe verwerking kunt komen, met steun van je groepsgenoten.
 
Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: praktijkliesbeth@gmail.com
Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: praktijkliesbeth@gmail.com