Home | Mijn achtergrond | Zakelijke aspecten | Blogs | Links & literatuur | Contact & route | LinkedIn
naam van praktijk en therapeut
naam van praktijk en therapeut


Specialisaties

Afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in KOPP problematiek. Niet als laatste omdat ik zelf ervaringsdeskundige ben. Als geparentificeerd kind (kind op de plek van de ouder), weet ik hoe het is om jezelf te verliezen in rollen die je als kind geen goed doen. Mijn moeder had psychische problemen en kon daarmee niet voldoende in haar ouderrol stappen. In deze tijd duiden we dit en noemen dit KOPP problematiek. Dan ben je kind van een ouder met psychische problemen. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om de hieruit ontwikkelde patronen te keren. En ook heb ik ervaren en gezien dat het heus mogelijk is.

Als therapeut ben ik aangesloten bij Stichting het Verdwenen Zelf. Zij zetten zich in om verschillende vormen van psychisch geweld aandacht en erkenning te geven. De schade die je opdoet als kind of partner van iemand met destructief gedrag is groot. Het ontneemt je autonomie, je verdwijnt ten opzicht van de ander en ook voor jezelf. Ik zet me graag in om de kennis en ervaringen hieromtrent verder uit te dragen. Daarnaast help ik je graag om je ‘verdwenen zelf’ weer te hervinden. In mijn praktijk voor kindertherapie deed ik veel ervaring op middels mijn werk met kinderen in de knel van een vechtscheiding. Een vorm van psychisch geweld naar kinderen waarbinnen kinderen geen gezond 'zelf' kunnen opbouwen.

Ik volgde verschillende opleidingen in contextuele therapie en in systemische familieopstellingen. Daarnaast verdiepte ik me in intergenerationeel trauma en het belang van de juiste plek innemen, als kind van je vader en moeder, op jouw plek binnen je gezin. Systemische opstellingen laat ik mijn cliënten maken binnen individuele setting, we werken dan met tafelopstellingen, poppetjes, stoelen en andere materialen. Binnen de groepen psychodrama maken we ook opstellingen met de inzet van personen. 

Ieder mens met zijn verhaal, met zijn belevingen en gevoelens is bijzonder en daar neem ik dan ook alle tijd voor. Je narratief heeft je gevormd, ontwikkelt en soms ook stilgezet. Om uit die impasse te komen werk ik graag ervaringsgericht. Waar mogelijk probeer ik je in beweging te krijgen richting jouw verlangen. Dat betekent ook uit de stoel komen, je vraag neerzetten in de ruimte, met stoelen, veranderen van positie en perspectief, je lichaamstaal daarbij gebruiken. Tools die komen uit mijn werk als psychodramaturg. In een individuele setting heet dit monodrama. De ervaringen die je daarin opdoet kunnen je lang bijblijven omdat je je er letterlijk een ander beeld over hebt gevormd.

De kennis uit de Transactionele Analyse is de basis vanwaaruit ik werk. In de tientalllen jaren dat ik me heb verdiept in tal van scholen van psychologie heeft de Transactionele Analyse (TA) op mij de meeste impact gehad. Middels toegankelijke modellen en denkkaders maakt TA complexe psychologische processen inzichtelijk en geeft ze veel handvatten voor persoonlijke groei. Daarnaast is de TA gebaseerd op een humanistische filosofie met als belangrijke uitgangspunten: mensen zijn OK: iedereen is van waarde, van belang en heeft recht op gelijkheid en respect; mensen hebben de capaciteit om na te denken en mensen kunnen veranderen; ze kunnen eerder genomen beslissingen herzien.

Als kindertherapeut heb ik me gespecialiseerd in hechtingsproblemen. Op de Academie voor Psychotherapie werd opgeleid in korte oplossingsgerichte therapie voor kinderen. Dat werkt heel goed als er voldoende autonomie is om mee te werken. Maar voor de kinderen met een flink tekort in de opbouw van de hechtingsbouwstenen is er meer nodig. Lees daarover meer op mijn site kindertherapie.

De hechtingstheorie is ook in mijn werk met volwassenen een belangrijk uitgangspunt. Je veilig weten in je eigen basis, een zelf op mogen bouwen, ook al heb je dat eerder niet goed geleerd. Het is nooit te laat om dat alsnog te leren. Veiligheid ervaren binnen onze werkrelatie is een belangrijk uitgangspunt als ik individueel met je werk. In de groepen besteden we veel aandacht aan een veilig groepsklimaat.
Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: praktijkliesbeth@gmail.com
Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: praktijkliesbeth@gmail.com